Za arhivu 2020

S obzirom da pravimo jedan veliki korak, jedan zaokret u turizmu generalno, želimo da ostavimo jedan pisani trag za neka buduća vremena. Verujemo u ideju koju smo pokrenuli sredinom decembra 2020 te godine i da će ova ideja imati uticaja na buduća turistička putovanja. Ovde ostavljamo trag kako bi u budućnosti mogli da pokažemo kada je naša ideja postavljena i kad je počela sa realzacijom. Ideja pravljenja individualnih putovanja i online asistencaja na putovanju.

Vaš online turistickiinfocentar

Leave a Reply