KURS – cene po srednjem kursu

Kao što smo već pisali pred leto o varijaciji kursa, napokon je i taj deo u turizmu napravljen kako treba da bude. Sada u svim turističkim agencijama aranžmani se obračunavaju po srednjem kursu Naronde banke Srbije na dan uplate turističkog aranžmana. To praktično znači da kada obračunavate cenu neće moći da Vas sačeka veća cena od one koju sami sračunate.

Ono što se može očekivati jeste da će agencije povisiti cene aranžmana. Razlog tome jeste pretvaranje dinara u inostranu valutu kako bi se isplatili inostrani partneri. Opet dobra stvar u svemu ovome jeste što putnike prilikom uplate aranžmana neće sačekivati iznenađenje, a to i jeste najvažnije. Srećan putnik je cilj ovog poslovanja.

Leave a Reply