KURS kupovni / prodajni

Kad krenete da razmišljate o uplati turističkog aranžmana, bitna stavka jeste cena i koliko novca bi trebalo da izdvojite za željeno putovanje

Napravili ste svoju računicu i odredili određena sredstva, ali ste na kraju nekako uplatili više para nego što ste planirali i pitate se kako? Gde je nastao propust?

Jednostavan odgovor jeste da je razlika nastala u kursu, a ona može biti mizerna, a može biti i velika…… Ono što morate da znate prilikom uplate turističkih aranžmana u turističkim agencijama, jeste da agencije cene obračunavaju po prodajnom (najvišem) kursu. Ovaj detalj je naglašen na svim ugovorima putovanja, brošurama i na internet stranicama. Da vas ne zbuni, cene su izražene u evrima zbog marketinga ili brendinga, ali se uplata vrši u dinarskoj protivvrednosti po najvišem kursu. Agencije će objasniti da razlog svega toga jeste u tome što bi kasnije trebalo da zamene dinare u evre, kako bi platili inostranim partnerima. Kako aganecije ne bi gubile određenu količinu novca u toj razmeni, jednostavno obračun aranžmana vrše po prodajnom kursu banke sa kojom sarađuju. Nećemo ulaziti u dubiozu i u sistem poslovanja turističkih agencija. Savet jeste da se, kada krenete sa odabirom turističkog aranžmana, ne “pecate” odmah na svaku reklamu i na jeftinu cenu, preračunajte se da ne biste sebe doveli u zabludu…

Leave a Reply