DA LI POSTOJE BOLJA ILI LOSIJA MESTA U AUTOBUSU


Kada se bus parkira na polaznu tačku, spreman da primi putnike, svdoci smo toga da se uvek nadje bar jedna osoba koja izražava nezadovoljstvo dobijenim sedištem i traže od vozača ili vodiča da im to bude zamenjeno. Sa druge strane, ukoliko mesta nisu unapred rezervisana, stvaraju se gužve na prednjim vratima i pokoji lakat u rebro kako bi se zauzelo zeljeno mesto u busu. Da li su ove težnje ka određenom mestu opravdane ili ne postoje razlike, izanaliziraćemo nekoliko najčešćih želja putnika.


“Želim da sednem da prednje sedšte jer mi je muka”
To da li sedimo napred ili nazad, samo po sebi nema mnogo veze sa tim da li će vam biti muka. Ono zbog čega se po tom pitanju osećate bolje ako sednete napred, najčešće je uzrok tome što je bolja ventilacija u prednjem delu busa, što je naročito izraženo kod starijih buseva. Prednja sedišta imaju veliku prednost kada su pauze upitanju jer prvi možete da izdađete iz busa.
“Želim mesto odmah iza vozača”
Manje ili više može da bude povezano sa prethodnim razlogom. Sa druge strane, putnici očekuju da će tu imati više mesta za prtljag, ali pošto na dužim putovanjima to mesto za svoj ručni prtljag koriste i vozači ili vodiči ukoliko je turističko putovanje, i tu se taj komfor završava. Takodje, putnici očekuju da će možda ostvariti određeni kontakt sa vozačima te da će imati povlastice u smislu da im se stane na pauzu van onih planiranih, da im vozači dopuste wc u busu ukoliko se to ne praktikuje iz praktičnih razloga itd. Ako putnici ne sprovedu ovaj plan, takođe borba za ovo mesto postaje besmislena.
“Želimo prednja sedišta skroz gore”
Ukoliko je reč o busevima na sprat, ovo je definitivno možda i najtraženije mesto. Pre svega jer je pogled najbolji, možete sa te strane da uživate u svom putovanju. Opet, sa druge strane, upravo ta ogromna površina snaga dolazi do toga da je to tokom dana najtoplije mesto jer tu sunce najviše “upekne”, a noću bude najhladnije. Drugi razlog zbog čega je ovo mesto toliko traženo je taj što tu ima nešto više prostora za prtljag nego što je to slučaj sa drugim mestima. Međutim, ventilacija za prednji deo sprata se nalazi najčešće u tom delu, te onda ljudi svojim prtljagom priguše dotok vazduha te bude vrućina u busu, dakle izbegavajte zatrpavanje ventilacionih otvora ako dobijete to mesto, Još jedan razlog za borbu oko ovog mesta je taj što možete da opružite i podignete noge i lakše je da zaspite ukoliko se radi o dužem putovanju. Međutim, u ovoj situacuiji putnici u snu često guraju nogama prednje staklo te dolazi do opasnosti od pucanja.
“Može bilo koje mesto osim šaraga”
Ovo i te kako ima smisla, osim ako ne idete na đačku ekskurziju. Šarage generalno nisu omiljene jer su to mesta koja ne mogu da se spuste te putnici ne mogu da se udobno zavale. Takodje, tu sedi pet ljudi u nizu, pa ako se radi o ljudima koji se ne poznaju, zna možda da bud malo neprijatno. Mesta ima izuzetno malo, kako za vas, tako i za prtljag. Ako su dugačka putovanja, onda je dosta teško zaspati jer osobe koje se nalaze u sredini (tri centralna mesta) imaju problem gde da naslone glavu.

Koje mesto je možda najbolje a često se putnici ne sete da ga traže?
To je mesto kod zadnjih (drugih) vrata. Ko ima duže noge, idealno je da sedne sa strane prekoputa vrata i može da stavi noge ukoso i da se ispruži. Takodje, za vreme pauze, može da izađe veoma brzo kao I oni koji sede kod vozača. Sledeća dva mesta koja mogu da bud zanimljiva su prva sedišta kod zadnjih (drugih), na toj strani, jer tu najčešće imate I dodatno postolje koje može da vam služi kao stočić, a opet isti benefiti kada je pauza upitanju i takodje ima mesta za dodatni prljag. Ukoliko vas ima troje ili četvoro a putujete busom na sprat, onda vam možda najzanimljivije mesto može biti u prizemlju za stolom, gde možete da se zanimate igrajući društvene igre, jedete lakše, rasporedite bolje svoje stvari,a takođe ste među prvima kada je vreme pauze.

za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Vaša online turistička agencija

Leave a Reply